Obiekt produkcyjno-magazynowy Sumin w Świerkówkach